FIRMA BRACIA TOKARSCY

CENTRUM WSZYSTKO DLA GRILLA

Informuję, że w dniu 2.08.2017r. zostało opublikowane zapytanie ofertowe dot. "Wykonania I etapu prac elektrycznych na działkach o nr nr; 174/5 oraz 174/6 obręb Kosorowice, ul. Parkowa 3, 46-050 Przywory, Gmina Tarnów Opolski, w ramach projektu: „Wdrożenie w Firmie „Bracia Tokarscy” innowacyjnej, prośrodowiskowej technologii produkcji brykietów z węgla drzewnego” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kredyt na innowacje technologiczne"


Logotyp


Przedmiar robót - zał. nr. 1

Formularz ofertowy - zał. nr. 2

Dokumentacja projektowa cz. I - zał nr. 3

Dokumentacja projektowa cz. II - zał nr. 3

STWiOR - zał. nr. 4

Oświadczenie Wykonwacy o niepodleganiu wykluczenia - zał. nr. 5

Wzór umowy - zał. nr. 6

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze ofertyInformuję, że w dniu 20.06.2017r. zostało opublikowane zapytanie ofertowe dot. „Wykonania instalacji zaopatrzenia wody do celów p.poż., wody do celów bytowych oraz rurociągu instalacji sprężonego powietrza (bez kompresorów, filtrów, odwadniaczy, i pozostałych akcesoriów instalacji sprężonego powietrza „ – I część.


Logotyp


Przedmiar robót - zał. nr. 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy - zał. nr. 2 do zapytania ofertowego

Dokumentacja projektowa - zał. nr. 3 do zapytania ofertowego

STWiOR - zał. nr. 4 do zapytania ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia - zał. nr. 5 do zapytania ofertowego

Wzór umowy - zał. nr. 6 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe Nr ZP.01.2017Powered by iCMSPolityka Cookies | Polityka Prywatności | www.braciatokarscy.com 
Korzystanie z naszej strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Niektóre z nich mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej